Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. VVD

Net als D66 vindt de VVD Steenwijkerland het vergroten van persoonlijke vrijheden en versterken van onze economie belangrijk. Beide programma’s zorgen voor meer werkgelegenheid. Toch zijn er grote verschillen.

Liberalisme 

De VVD wordt steeds meer een conservatieve en populistische partij. Zo zetten zij zich sterk af tegen Europese samenwerking, tegen Nederlanders met een niet-westerse achtergrond en tegen fundamentele principes van onze democratie. Ook hun verzet tegen het wetsvoorstel van D66 om de wietteelt te reguleren, is verre van liberaal. Daarmee houdt de VVD de criminaliteit rond de achterdeur van coffeeshops in stand.

Klimaat

In 2015 zette Rutte zijn handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs, maar de VVD houdt zich niet aan die afspraken. D66 is het meest ambitieus van alle partijen bij de aanpak van de klimaatcrisis. Dat doen wij onder andere door te bouwen aan een moderne en schone economie. De VVD weigert open te staan voor windmolens, terwijl die het meest rendabel zijn. D66 gaat voor een echt duurzame toekomst.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn héél belangrijk voor de Nederlandse samenleving. Zij dienen als bron van creativiteit en houden de samenleving een spiegel voor en draagt bij aan een open en verbonden Steenwijkerland. Na een periode van bezuinigen is het tijd om hier weer in te investeren. De VVD Steenwijkerland wil geen geld investeren in kunst en heeft de kunstreserve afgelopen periode opgeheven.

D66 vs. BGL

D66 vs. CDA

D66 vs. CPB

D66 vs. CU

D66 vs. GroenLinks

D66 vs. PvdA

D66 vs. VVD