Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. PvdA

Net als D66 is de PvdA Steenwijkerland een sociale en progressieve partij. Ook vinden we allebei duurzaamheid en een actief LHBTI-beleid belangrijk. Maar er zijn duidelijke verschillen.

Duurzaamheid

De PvdA geeft aan zich wel zorgen te maken over het klimaat, maar durft hier geen grote stappen in te zetten. Ze wil veel ‘stimuleren’ maar niet aanpakken. De duurzaamheidsplannen die er liggen, focussen zich vooral op kostenbesparingen voor huurders. D66 investeert hier in! Verder vindt D66 het belangrijk om te investeren in fietspaden, zodat het autogebruik teruggedrongen wordt.

Innovatie

De werkgelegenheid zal steeds meer komen vanuit nieuwe bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan zijn de circulaire industrie, energie, domotica, robotica of andere technische innovaties. Het is een belangrijk item, waarvoor in de meerjarenbegroting geld gereserveerd moet worden. PvdA Steenwijkerland schenkt hier geen aandacht aan.

D66 vs. BGL

D66 vs. CDA

D66 vs. CPB

D66 vs. CU

D66 vs. GroenLinks

D66 vs. PvdA

D66 vs. VVD