Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. CU

D66 en de ChristenUnie Steenwijkerland zijn op het eerste gezicht twee totaal verschillende partijen. Op landelijk niveau zie je dat er een goede samenwerking tot stand is gekomen en dat is op basis van de raakvlakken tussen beide partijen. Zo willen we allebei een transparante overheid en vinden burgerinitiatieven belangrijk. Echter zijn er ook verschillen.

Conservatief

De ChristenUnie is zoals de naam het al zegt: een christelijke partij. De uitgangspunten voor het beleid zijn gebaseerd op de Bijbel en vertaalt zich vaak naar het ‘behouden van wat er is’. D66 gelooft in de eigen kracht van het individu: iedereen is in staat om eigen keuzes te maken. D66 is een vrijzinnige partij en is van mening dat iedereen zichzelf kan zijn. Over medisch-ethische onderwerpen verschillen D66 en de ChristenUnie ook zeer van mening.

Duurzaamheid

De ChristenUnie vindt het ook belangrijk om duurzaamheid te bevorderen. In tegenstelling tot D66 blijft de ChristenUnie erg vaag over haar ambities. D66 wil dat er in 2019 al gasloze nieuwbouw plaatsvindt en vanaf 2020 de nieuwbouw energieneutraal is. De ChristenUnie beperkt zich echter tot het nadenken hierover en in die richting op te gaan.

Onderwijs

Zowel D66 als de ChristenUnie Steenwijkerland streven allebei naar goed onderwijs, maar D66 kiest voor goede en gezonde scholen. Wanneer er in een kern nog meerdere scholen zijn, wil de ChristenUnie deze koste wat het kost behouden. Hierbij creëer je extra kosten voor het onderwijs en blijven de kinderen op verschillende scholen van elkaar gescheiden. D66 zet in op goede scholen en ziet fusies positief tegemoet. Hierdoor blijft er extra geld over voor goed onderwijs en zijn de kinderen in de kern niet meer onnodig van elkaar gescheiden.

D66 vs. BGL

D66 vs. CDA

D66 vs. CPB

D66 vs. CU

D66 vs. GroenLinks

D66 vs. PvdA

D66 vs. VVD