Steun ons en help Nederland vooruit

D66 vs. BGL

D66 en BGL Steenwijkerland hebben in de gemeente samen opgetrokken met de acties tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport. D66 heeft zich daarnaast óók over de gemeentegrens ingezet hiertegen. Verder kunnen we elkaar vinden in verschillende onderwerpen zoals de burger meer betrekken bij de politiek. Maar er zijn ook verschillen…

Samenwerking over de grenzen

BGL profileert zich als een lokale partij die niets met de provincie of landelijk te maken heeft. D66 Steenwijkerland heeft ook lokale mensen, maar nog belangrijker zijn de connecties met de provincie en de Tweede Kamer. Juist nu waar steeds meer onderwerpen over de gemeentegrenzen moeten worden aangepakt is gebrek daaraan een zwakte.

Goed bestuur

BGL Steenwijkerland heeft afgelopen periode het voortouw genomen in het college. Er zijn afgelopen periode meerdere wethouders afgevallen en was er weinig ambitie. D66 staat voor een kwalitatief goed bestuur, wethouders en raadsleden die ook regelmatig getraind worden en ideeën uitwisselen met andere gemeenten. Dat hebben wij afgelopen periode ook laten zien. Onze wethouder heeft een zeer goede invulling aan de dossiers zorg en onderwijs gegeven.

D66 vs. BGL

D66 vs. CDA

D66 vs. CPB

D66 vs. CU

D66 vs. GroenLinks

D66 vs. PvdA

D66 vs. VVD