Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Leefomgeving

D66 streeft naar een duurzame, natuurlijke en schone leefomgeving en wil het besef daarvan ook breed overdragen. Voldoende groen, schone lucht, bodem en water zonder geur-, licht- of geluidshinder zijn bepalend voor onze gezondheid en ons welzijn. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. In onze omgeving doen we alles: wonen, werken, recreëren, leven dus! D66 wil daarom ook in de openbare ruimte duurzaamheid stimuleren en alle vormen van vervuiling tegengaan. Vliegtuigen moeten daarom zo hoog mogelijk. Tijdige preventieve maatregelen zijn nodig met het oog op de klimaatverandering.

Onze karakteristieke woongebieden en het afwisselende landschap moeten we daarbij koesteren, zodat we deze met z'n allen kunnen blijven delen.

Standpunten