Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en Bewegen

Belangrijker dan goede zorg is goede gezondheid. D66 zet dan ook in op sport en bewegen als preventie om de steeds duurder wordende zorg te voorkomen. Vooraf investeren om geest en lichaam gezond te houden in plaats van achteraf gezond te maken. Sport bevordert daarnaast de sociale binding, gebruikt en levert positieve schone energie en houdt daarmee ook de samenleving gezond. D66 wil dan ook de sport- en beweegparticipatie breed stimuleren, gemeentelijke voorzieningen ruimer benutten en sportorganisaties blijven ondersteunen en meer laten samenwerken. In de eigen woonomgeving zullen vooral voor de jeugd voldoende veilige beweegmogelijkheden moeten blijven.

Voorkomen is beter dan genezen.