Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Lokale Democratie

D66 staat voor een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt, controleerbaar is en verantwoording aflegt.
D66 vindt dat de politiek moet toezien op de openheid, toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de besluiten en de besluitvorming. Transparantie is de basis voor vertrouwen.

Heldere communicatie tussen inwoners en overheid is van groot belang.