Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landbouw en Natuur

D66 vindt het van belang dat landbouw, natuur en recreatie evenwichtig naast elkaar bestaan. Dierenwelzijn vinden we belangrijk. Bij plannen over het buitengebied moeten alle partners worden betrokken. Wij vinden het wenselijk dat de landbouwsector schoner wordt, zich meer richt op de afzet in nichemarkten en integreert met recreatie.

D66 wil het bestaande natuurschoon behouden en sterker maken.