Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaam Steenwijkerland

Het Klimaatakkoord van Parijs is bekrachtigd door de Tweede Kamer. De doelstelling is om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. Om dit ambitieuze doel te bereiken is een grote energietransitie nodig: fossiele brandstoffen verminderen en overstappen op duurzame energiebronnen en -opslag.

D66 wil dat binnen tien jaar ten minste 30% van haar energie komt uit duurzame bronnen.