Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale Democratie

Transparantie is de basis voor vertrouwen.

Financieel Beleid

D66 wil een structureel evenwichtig financieel beleid, zowel voor de jaarlijkse inkomsten en uitgaven als voor het investeringsprogramma.

Innovatie en Werkgelegenheid

D66 wil dat er nieuwe banen worden gecreëerd.

Onderwijs en Ontwikkeling

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei.

Zorg en Sociaal

D66 vindt het belangrijk dat mensen eigen regie kunnen blijven voeren als zij dat willen en kunnen.

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de samenleving.

Toerisme

Steenwijkerland is een prachtige gemeente om te recreëren.

Verkeer en Vervoer

D66 wil in Steenwijkerland het autoverkeer terugdringen en het fietsen en wandelen bevorderen.

Duurzaam Steenwijkerland

Inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten gezamenlijk aan de energietransitie werken. De gemeente Steenwijkerland moet partijen bij elkaar brengen om een omgevingsvisie duurzame energie te formuleren.

Landbouw en Natuur

D66 vindt het van belang dat landbouw, natuur en recreatie evenwichtig naast elkaar bestaan.

Sport en Bewegen

Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid en persoonlijke ontwikkeling en stellen daarmee de (dure) zorgvraag uit. Daarnaast versterken ze de sociale binding en zorgen ze voor integratie van minderheden.

Wonen en Leefomgeving

Om onze leefomgeving in stand te houden vindt D66 het belangrijk dat we kennis en ervaring delen en ook overdragen aan onze kinderen, ze leren hoe hiermee om te gaan en ook het goede voorbeeld geven.