Steun ons en help Nederland vooruit

Zonne-energie

D66 zet zich in op alle mogelijke vormen van duurzame energie. We willen zoveel mogelijk technieken benutten en investeren in de innovatie en implementatie daarvan. Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zullen we óók in Steenwijkerland ons steentje moeten bijdragen. Dat kan het beste door in te zetten op een mix van energie uit duurzame bronnen.

D66 zet zich ook in voor het uitbreiden van zonne-energie. Dit is de gemakkelijkste vorm van duurzame energieopwekking die mensen thuis zelf kunnen toepassen. We willen daarom dat het voor mensen makkelijker wordt om zelf zonne-energie op te wekken en dat er een regeling blijft bestaan voor de teruglevering van stroom aan het netwerk.

De ambitie van D66 is dat er over vier jaar minimaal één of twee zonneparken met een totale productiecapaciteit van 5-10 MWh (1500-3000 huishoudens) operationeel zijn.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2020