Steun ons en help Nederland vooruit

Vernieuwing is nodig

Onderwerpen als klimaatverandering, toenemende concurrentie, digitalisering, vluchtelingenstromen, schaarser wordende ruimte en vergrijzing dwingen ons tot vernieuwing en hervorming. Dat vereist een optimistische gemeente, die rekening houdt met de mogelijkheden voor een toekomstige generatie, zonder de huidige generatie te vergeten. Stroperige en conservatieve processen maken plaats voor inspirerende bijeenkomsten om samen de problemen te benoemen en op te lossen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018