Steun ons en help Nederland vooruit

Unilocatie Voortgezet Onderwijs Steenwijk

D66 is voorstander van een unilocatie in Steenwijk voor het Voortgezet Onderwijs. Op dit moment zijn er drie vestigingen in Steenwijk. Namelijk RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat en de Lijsterbesstraat én CSG Eekeringe aan de Oostwijkstraat. Er is in het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs vastgesteld dat deze terug zouden gaan naar twee locaties. Daarbij werken beide scholen al samen onder één stichting voor voortgezet onderwijs in Steenwijkerland en Weststellingwerf (SVOSW). Nieuwe inzichten en een verdere samenwerking heeft geresulteerd in een nieuw advies: de unilocatie.

Met een unilocatie zorg je ervoor dat alle leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en is er minder segregatie. De keuze voor twee locaties is met name gebaseerd omdat er bij een unilocatie hogere kosten bij komen kijken. Wat D66 betreft is dit korte termijn denken en zou investeren in een unilocatie juist erg goed zijn voor Steenwijkerland.

Om het college en de raad deze richting op te bewegen heeft D66 al diverse acties ondernomen. Zo hebben we in juni 2020 een motie ingediend en in november dat jaar wilden we met een amendement de begroting wijzigen. Beide voorstellen konden niet rekenen op steun van de raad. Onze koers is helder en wordt ondersteund door het laatste onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau: Gezamenlijk naar één school verkleint de kloof in de samenleving.

Voor het beste onderwijs. Voor een unilocatie Voortgezet Onderwijs in Steenwijk!

Laatst gewijzigd op 4 februari 2021