Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemers zijn de motor

In de afgelopen 10 jaar is het aantal banen in Steenwijkerland niet gegroeid. Steenwijkerland blijft achter bij andere gemeenten. Verhoudingsgewijs staan veel mensen langs de zijlijn. Veel talentvolle jongeren verlaten onze regio om elders te gaan wonen en werken. D66 wil dat er ook voor jonge mensen kansen zijn om hier te werken én te wonen. Initiatieven komen primair van ondernemers en van individuen. De sleutel voor verandering ligt bij hen. D66 verwacht van de gemeente dat zij dit aanjaagt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018