Steun ons en help Nederland vooruit

Meerjaren investeringsprogramma

D66 wil de bestaande ad-hoc investeringsplannen hervormen tot een degelijk meerjaren investeringsprogramma van 10 jaar. Op die manier kan ruim vooraf worden ingespeeld op grotere projecten voor de toekomst. D66 denkt vooral aan investeringen in duurzame scholen, in de energietransitie, in economische ontwikkeling/werkgelegenheid. Maar ook investeringen in fysieke en sociale infrastructuur, zoals integrale aanpak zorg, jeugdzorg, participatie en schuldhulpverlening.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018