Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat onder druk en verdient een prominente plaats bij ruimtelijke beslissingen. D66 vindt dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële vergoeding moeten krijgen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen en biodiversiteit.

In Nederland, en ook Steenwijkerland, gaat het slecht met insecten waaronder bijen. Zo is er ruim 75% terugloop van het insectenbestand. We moeten daarom zuiniger omgaan met onze natuur en hier het beleid op aanpassen. Dit zou al kunnen door gefaseerd te maaien en kruidenrijke mengsels zaaien in de bermen.

D66 wil natuurgebieden verbinden, zoals de Rottige Meenthe en de Weerribben-Wieden. D66 wil daarnaast dat er actief wordt bijgedragen aan het herstel en verbeteren van de ecologische structuur in het agrarische landschap o.a. door aanleg van multifunctionele houtwallen.

In de gemeente kunnen nog een aantal zaken beter.

  • Het plan biodiversiteit kan ambitieuzer, onze gemeente verdient dat;
  • Zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen:
    dat wil o.a. zeggen géén klepmaaier, maai gefaseerd, laat maaisel paar dagen drogen;
  • Verschraal de gemeentelijke bermen;
  • Veranker biodiversiteit in alle beleidsdomeinen van de gemeente;
  • Zet braakliggende terreinen in voor (tijdelijke) verbetering van de biodiversiteit;
  • Maak afspraken met de agrarische sector. Zij beheren meer dan 50% van het grondoppervlak;
  • Betrek verschillende gesprekspartners erbij en zet acties op touw.

Laatst gewijzigd op 13 maart 2020