Steun ons en help Nederland vooruit

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat onder druk en verdient een prominente plaats bij ruimtelijke beslissingen. D66 vindt dat agrariërs en particuliere grondeigenaren een reële vergoeding moeten krijgen voor hun werk aan het behoud van de landschapselementen en biodiversiteit.

In Nederland, en ook Steenwijkerland, gaat het slecht met insecten waaronder bijen. Zo is er ruim 75% terugloop van het insectenbestand. We moeten daarom zuiniger omgaan met onze natuur en hier het beleid op aanpassen. Dit zou al kunnen door gefaseerd te maaien en kruidenrijke mengsels zaaien in de bermen.

D66 wil natuurgebieden verbinden, zoals de Rottige Meenthe en de Weerribben-Wieden. D66 wil daarnaast dat er actief wordt bijgedragen aan het herstel en verbeteren van de ecologische structuur in het agrarische landschap o.a. door aanleg van multifunctionele houtwallen.

Laatst gewijzigd op 24 april 2019