Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2018-10-22 ambtelijke organisatie

D66 heeft in de ‘Opregte Steenwijker Courant’ moeten lezen dat de ambtelijke organisatie van Steenwijkerland ontevreden is. Emmy Elgersma van D66: ‘Het is voor D66 niet te begrijpen dat de media eerder zijn geïnformeerd dan de raad.’

‘Wij zijn blij dat de media goed onderzoek doen. Dat valt te prijzen. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij in de raad van niets weten?’

D66 wil zo snel mogelijk geïnformeerd worden. Er is immers al een procedure gevoerd door de ondernemingsraad. Volgens D66 moet de situatie bijzonder serieus genomen worden. ‘Als ambtenaren hun werk niet meer kunnen of willen uitvoeren, dan zijn de problemen niet te overzien.’

Onaanvaardbaar

D66 vindt het onaanvaardbaar dat deze situatie ‘onder het kleed gestopt is en gebleven is’. ‘Dat was niet zo erg als de situatie tijdelijk was en snel was opgelost. Maar de situatie speelt al jaren. Nu ligt de informatie op straat en dat is volgens D66 zeer bedenkelijk en slecht voor de ambtenaren en voor ons. Het is belangrijk dat de gemeente een goede werkgever is en ambtenaren een prettige plek hebben om te werken. Door het werk van de media is het belang van goede onderzoeksjournalistiek maar weer eens gebleken. D66 zal een motie opstellen om de gemeente een bijdrage te laten doen aan een fonds voor onafhankelijk onderzoek door lokale media.’

In de Steenwijker Courant meer hierover.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2018-10-22 ambtelijke organisatie

Beantwoording:

Beantwoording college 2018-10-30
Bijlage rapportage kantonrechter

Gepubliceerd op 22-10-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021