Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma D66 Steenwijkerland 2018-2022

D66 is sinds 2010 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Steenwijkerland. Vanaf 2014 maken wij ook deel uit van het college. Wij werken hard aan een democratische, sociale, duurzame en liberale agenda. En dat gaan we ook de komende vier jaar doen. Met een enthousiaste groep mensen! Hoe? Dat leest u in ons verkiezingsprogramma Steenwijkerland!

Kansen voor iedereen

In veel dorpen, buurtschappen en in veel wijken van Steenwijk is het goed leven en goed wonen, maar er zijn ook grote uitdagingen. We moeten voorkomen dat een nieuwe generatie inwoners onder wie ook nieuwkomers, opgroeit zonder kansen en uitdagingen. We zullen kansen moeten creëren en benutten om een betere aansluiting van het onderwijs op de banen van nu te realiseren. D66 werkt aan kansen voor iedereen! Daarom zetten wij onderwijs op één. Daarom willen wij minder regels. Daarom willen wij dat de overheid met u meedenkt en niet voor u denkt.

De gemeente moet ook financieel gezond zijn. Inkomsten en uitgaven moeten in evenwicht zijn. Openbaarheid van bestuur en transparantie zijn daarbij voor D66 een voorwaarde. Op al deze vlakken liggen er de komende jaren veel uitdagingen. Wij gaan deze niet uit de weg. Verkiezingsprogramma Steenwijkerland 2018-2022: een programma dat uitgaat van een positieve kijk op de toekomst. D66 heeft vertrouwen in die toekomst. D66 neemt besluiten op basis van inhoudelijke argumenten. Stem daarom D66!

Gepubliceerd op 15-02-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021