Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2020-06-26 Verliezen Eeserwold

D66 stelt deze vragen over de verliezen op Eeserwold. In de politieke markt van 3 juni jongstleden heeft D66 vragen gesteld over de ‘niet uit de balans blijkende rechten’. Deze rechten bedroegen in 2018 nog € 3.906.000,– en in 2019 nog slechts € 698.000,–. De beantwoording is per mail afgedaan. In de beantwoording wordt slechts een summiere context geschetst. Voor iemand die het dossier niet kent, onbegrijpelijk. Bovenstaande bedragen komen in de uitleg niet eens voor.

Na een grondige analyse leidt D66 uit de stukken het volgende af. Omstreeks 2004 werd op particulier initiatief een bestemmingsplanwijziging verkregen voor Eeserwold. Een deel voor bedrijven en een deel voor 154 woningen. Voor beide delen is een anterieure overeenkomst gesloten, in totaal voor 3,9 miljoen euro. Door de verkoop van 11 kavels had de gemeente recht op € 247.000,-. Dat geld heeft de gemeente niet eens ontvangen, laat staan de rest van de 3,9 miljoen euro  De gemeente heeft op dat moment op dit dossier dus forse verliezen geleden. Het is schokkend dat op deze wijze gemeenschapsgeld wordt verkwanseld en niemand ter verantwoording wordt geroepen.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2020-06-26 Schriftelijke vragen Verliezen Eeserwold

Beantwoording:

Beantwoording college 2020-09-01

Gepubliceerd op 26-06-2020 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021