Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2021-11-09 positie en rol gemeenteraad rondom zonnepark Eeserwold

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november 2021 heeft D66 de gemeenteraad gevraagd om de zienswijze van GroenLeven op de agenda te zetten van een besloten politieke markt. De zienswijze ziet op de weigering van de gemeenteraad om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een tijdelijk zonnepark nabij Eeserwold. D66 verzoekt aan het college om dit onderwerp in een werkvergadering met alle mogelijke gevolgen te bespreken.

Schriftelijke vragen 2021-11-09 positie en rol gemeenteraad rondom zonnepark Eeserwold

Beantwoording:

Beantwoording college 2021-12-14

 

Gepubliceerd op 07-12-2021 - Laatst gewijzigd op 20-12-2021