Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2021-05-10 over maatschappelijk vastgoed in Steenwijkerland

D66 heeft vragen over het maatschappelijk vastgoed in Steenwijkerland. In de raadsvergadering van 30 maart heeft de gemeenteraad besloten dat de geldende bestemming ‘maatschappelijk’ op de gronden aan de Tukseweg 134 niet gewijzigd mocht worden in de bestemming ‘Bedrijven categorie 2’ ‘met bedrijfswoning’.

De raad heeft dit onderbouwd door aan te geven (kort):
– dat deze bestemming op deze plaats niet wenselijk is en
– dat de omwonenden niet voldoende in de plannen zijn betrokken.

Tevens is de suggestie gewekt dat de bestemmingswijziging omwonenden benadeelt ten opzichte van de huidige bestemming . Daarom kan de raad niet instemmen om deze bestemming te wijzigen. D66 heeft voor het raadsvoorstel gestemd, omdat voor D66 (planologisch gezien) de juiste argumenten ontbraken om tegen de bestemmingswijziging te stemmen.

Dit roept bij D66 vragen op over bestemmingen van gronden en mogelijke wijzigingen in de toekomst.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2021-05-10 over maatschappelijk vastgoed in Steenwijkerland

Beantwoording:

Beantwoording college …

Gepubliceerd op 11-05-2021 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021