Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-05-10 Schriftelijke vragen over: gronden met bestemming maatschappelijk in Steenwijkerland

Schriftelijke vragen over: gronden met bestemming maatschappelijk in Steenwijkerland

Aanleiding In de raadsvergadering van 30 maart jl. heeft de Raad besloten dat de vigerende bestemming ‘maatschappelijk’ op de gronden aan de Tukseweg 134 niet gewijzigd mocht worden in de bestemming ‘Bedrijven categorie 2’ ‘met bedrijfswoning’. De raad heeft dit onderbouwd door aan te geven (kort):

– dat deze bestemming op deze plaats niet wenselijk is en

– dat de omwonenden niet voldoende in de plannen zijn betrokken.

D66 maakt zich zorgen over de rechtszekerheid van de aanvragers voor bestemmingswijzigingen. D66 maakt zich ook zorgen over de rechtszekerheid van omwonenden.

Dit roept bij de D66 fractie verschillende vragen op.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

2021-05-10 Schriftelijke vragen over : gronden met bestemming maatschappelijk in Steenwijkerland

Beantwoording college …

Gepubliceerd op 05-06-2021 - Laatst gewijzigd op 07-12-2021