Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2018-10-18 Illegale bebouwing Wanneperveen

Op de Politieke Markt van 4 september 2018 stond het raadsvoorstel over de bestemmingswijziging van Veneweg 166 en Veneweg 255 te Wanneperveen op de agenda. Deze voorstellen gaan over de bestemmingswijziging van ‘bedrijfswoning’ in ‘wonen’. Het gaat over percelen met gebouwen in eigendom van Natuurmonumenten. De vraag leefde bij ons of hier sprake zou zijn van illegale bebouwing.

D66 heeft gevraagd of zich op de percelen illegale bebouwing bevond. De wethouder kon deze vraag niet meteen beantwoorden en heeft het volgende toegezegd: Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad op voorwaarde dat de vragen over aanwezigheid van illegale bouw van D66 naar tevredenheid worden beantwoord.

D66 heeft sindsdien niets van de wethouder vernomen. D66 heeft er daarom op vertrouwd dat ze zich geen zorgen hoefde te maken over mogelijke illegale bebouwing. Het tegendeel blijkt zo te zijn. D66 heeft hierover een memo ontvangen. Daarin staat dat op een van de percelen aan de Veneweg wel bebouwing aanwezig is.

Voor deze bebouwing is geen vergunning verleend, althans de vergunning is niet aanwezig in het archief. Na de raadsvergadering van 9 oktober 2018 verklaarde de wethouder dat de bebouwing niet illegaal was, omdat de bebouwing al heel lang op het perceel aanwezig is.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2018-10-18 Illegale bebouwing Wanneperveen

Beantwoording college:

Beantwoording college 2018-10-30

Gepubliceerd op 18-10-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021