Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2019-08-22 krachtenveld Giethoorn

In ons prachtige dorp Giethoorn is sprake van overlast als gevolg van het vaarverkeer in de smalle dorpsgrachten. Voor velen veroorzaakt het huidige vaarverkeer een onaanvaardbare overlast. In het tripartiete overleg van gemeente met Giethoorn Onderneemt en ‘t Gieters Belang is de overlast een onderwerp van gesprek. Maar wat is de rol van het college in het krachtenveld Giethoorn? De wethouder heeft namens het college deze zomer aan de gemeenteraad beloofd dat de vaarverordening geactualiseerd zal worden en dat deze zomer handhaving nog plaats zal vinden op basis van de huidige vaarverordening. Er heeft echter slechts in beperkte mate handhaving plaatsgevonden en de irritaties lopen hierdoor op. Als de wethouder zijn toezeggingen namens het college niet nakomt, voelen de inwoners zich niet serieus genomen en bestaat het risico dat zij vertrekken van de overlegtafel, hetgeen tot grotere chaos en irritatie kan leiden.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2019-08-22 rol college krachtenveld Giethoorn

Beantwoording:

Beantwoording college 2019-08-27

Gepubliceerd op 22-08-2019 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021