Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2020-02-01 Adviesraad Sociaal Domein

De raad ontving op 14 januari een informatienota over de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland. Deze gaat over het verzoek van een van de adviesraadsleden om de activiteiten van de adviesraad op te schorten en alle leden te ontheffen van hun functies. Hierdoor is de weg voor het college vrij om op termijn een nieuwe adviesraad te vormen.

De voorzitter van de adviesraad heeft op 24 december 2019 de wethouders Jongman en Bijl gemotiveerd laten weten:
– geen voorzitter meer te willen zijn van de adviesraad (er is een onwerkbare situatie ontstaan) en;
– het advies gegeven om de huidige adviesraad op te heffen (er zijn meer leden die op zullen stappen).

De onwerkbare situatie is ontstaan omdat een deel van de leden niet wil meewerken aan de veranderingen in de werkwijze van de adviesraad die door de voorzitter zijn opgestart. Het college zit voor wat betreft de beoogde veranderingen in de werkwijze van de adviesraad op één lijn met de visie van de voorzitter en de visie van de afgetreden leden van de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland. Deze gebeurtenissen roepen bij D66 vragen op.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2020-02-01 voortgang Adviesraad Sociaal Domein

Beantwoording:

Beantwoording college 2020-02-18

Gepubliceerd op 01-02-2020 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021