Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2020-03-07 Handelwijze college bij langdurige pogingen tot legalisatie

Over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen met betrekking tot het perceel Beulakerweg 23 te Giethoorn zijn al vele procedures gevoerd. Vanaf 2008 is sprake van een wijziging van de bestemming. Van de bestemming ‘bedrijf’ met ‘wonen’ is het een dubbele woonbestemming geworden. Omdat er geen bedrijfsbestemming meer op rust, heeft het college naar aanleiding van een handhavingsverzoek in 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de eigenaar van het perceel vanwege illegale bedrijfsactiviteiten.

In 2012 constateert het college dat er sprake is van illegale activiteiten. Ondanks de handhavingsverzoeken handhaaft het college niet maar probeert het college de situatie te legaliseren. 8 jaar later heeft de Raad van State de omwonenden geheel gelijk gegeven. Dat betekent dus dat er 8 jaar lang een illegale situatie in stand wordt gehouden. Het college heeft op 29 mei 2019 van de Raad van State te horen gekregen dat binnen 52 weken een
nieuw besluit genomen moet worden inzake het bestemmingsplan.

Lees meer in de vragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2020-03-07 Handelwijze college bij langdurige pogingen tot legalisatie

Beantwoording:

Beantwoording college 2020-03-24

Gepubliceerd op 07-03-2020 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021