Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Schriftelijke vragen 2020-02-17 Voorwaarden Welkooppand

Het college gaf op 4 februari antwoord op de gestelde vragen over het ‘buitensluiten’ van het Welkooppand van de plannen voor het Steenwijkerdiep. Daarin wordt aangegeven dat er met de eigenaar geen overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder deze locatie in de ontwikkeling kan worden betrokken.

Dit roept bij D66 verhelderende vragen op. De antwoorden zijn voor D66 erg belangrijk.
Het college geeft in de nota ook aan dat de eigenaar van het Welkooppand de gemeente heeft
gedagvaard en dat ‘de zaak onder de rechter ligt’. D66 gaat er vanuit dat het college ook bij de rechter de juiste feiten dient aan te dragen in deze kwestie. Die feiten zullen niet veranderen door de beantwoording van de vragen van D66.

D66 wil graag dat de partijen uit deze impasse komen. We kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente of de eigenaar van het Welkooppand belang zou kunnen hebben bij een blijvende impasse rond de ontwikkelingen van dit pand.

Lees meer in de vervolgvragen die we hierover gesteld hebben.

Schriftelijke vragen 2020-02-17 Voorwaarden Welkooppand

Beantwoording:

Beantwoording college 2020-02-25

Artikel: De Stentor  ‘D66 Steenwijkerland pleit voor einde impasse rondom Welkooppand
Artikel: Steenwijker Courant ‘Eigenaar Welkooppand: gemeentebestuur weigert overleg’

Gepubliceerd op 17-02-2020 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021