Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-07-09 Onderzoeksjournalistiek

Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Maar wel van vitaal belang voor de controlerende taak die de journalistiek heeft. De landelijke overheid hecht daarom grote waarde aan aandacht en geld voor (lokale) onderzoeksjournalistiek.

In Steenwijkerland vindt onderzoek naar (de effecten van) gemeentelijk beleid etc. nog niet of nauwelijks plaats. Daarom heeft D66 een motie opgesteld om een stimuleringsfonds op te zetten voor de lokale journalistiek. Deze motie is samen ingediend met de CPB.

 Draagt het college om:

  • Voorstellen te doen voor het opzetten van een onafhankelijk stimuleringsfonds voor lokale journalistiek
  • In de begroting 2020-2023 daarvoor middelen beschikbaar te stellen;

Lees meer in de motie hierover.

Motie 19-07-09 Onderzoeksjournalistiek

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig draagvlak.

Gepubliceerd op 09-07-2019 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021