Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-11-26 Vrijwilligersvergoeding commissies

Op grond van de Gemeentewet commissies ingesteld worden, zoals de Adviesraad Sociaal Domein, maar ook burgerraadsleden. De leden van de commissies ontvangen presentiegeld en kunnen hun onkosten declareren. Het presentiegeld is een brutovergoeding. Deze vergoeding moet opgenomen worden in de aangifte Inkomstenbelasting. Door deze vergoeding kunnen inwoners met een uitkering / laag inkomen een korting krijgen op hun toeslagen. D66 met GroenLinks in deze motie met een voorstel om te onderzoeken of de vrijwilligersvergoeding commissies aangepast kan worden.

Draagt het college op:

  • onderzoek te doen naar het vervangen van presentiegelden en onkostenvergoedingen door een vrijwilligersbijdrage;
  • het voorstel tot het vervangen van presentiegelden en onkostenvergoedingen door een regeling met vrijwilligersbijdragen binnen drie maanden aan de raad voor te leggen;

Lees meer in de motie hierover.

Motie 19-11-26 Vrijwilligersvergoeding commissies

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig draagvlak.

Gepubliceerd op 27-11-2019 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021