Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2020-06-30 Voor een unilocatie voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is op dit moment druk met het realiseren van nieuwbouw en renovatie. In het IHP is twee jaar geleden vastgesteld dat de huidige locaties worden teruggebracht naar twee locaties. Destijds leek dat een goed plan, maar met de wijsheid van nu niet meer. Het ontwikkelen van een unilocatie is wat D66 betreft een beter plan. Dit helpt segregatie tegengaan. Hierdoor zijn ook andere doelen in Steenwijkerland te realiseren. Zoals huisvesting van de bibliotheek en andere scholen. Een andere keuze hierin maken vraagt om visie, lef en het grotere geheel te bekijken. Daarom heeft D66 deze motie opgesteld: voor een unilocatie voortgezet onderwijs.

roept het college op:

  • de plannen voor huisvesting voortgezet onderwijs te wijzigen en in te zetten op de unilocatie aan de Lijsterbesstraat;
  • deze plannen uit te werken tot een raadsvoorstel en in oktober 2020 aan de raad voor te leggen;
  • het gesprek aan te gaan met RKBS St. Clemensschool, KDC het Kompas, de bibliotheek, de SLOS, de VUSO en mogelijke andere partners voor ontwikkeling van één huiskamer van Steenwijk op locatie Eekeringe;
  • de opbrengsten van grondverkopen die uit deze keuzes voortvloeien, aan te wenden voor de realisatie van de unilocatie.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 20-06-30 Voor een unilocatie voortgezet onderwijs

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig draagvlak.

Gepubliceerd op 01-07-2020 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021