Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2020-11-24 Transparanter over subsidie inwonersinitiatieven

Een transparante overheid vinden wij belangrijk, helemaal wanneer het gaat over gemeenschapsgeld. Daarom heeft D66 de motie transparanter over subsidie inwonersinitiatieven ingediend.

Deze subsidie is in 2018 ingevoerd en inmiddels vervangt de oude subsidieregelingen. Onder het mom ‘Heb je een goed idee?’ > Doe er wat mee, kunnen inwoners financiële steun krijgen voor een initiatief. Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen, welke aan het college advies geeft over de aanvragen. Wie dat zijn, hoe men te werk gaat en de initiatieven beoordeeld dient helder te zijn.

Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat alle aanvragen gepubliceerd worden. Ook wanneer deze geen subsidie hebben ontvangen (met motivering), zo kunnen inwoners ook zien waarom een bepaald initiatief geen financiële steun krijgt en kunnen daar lering uit trekken.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 20-11-24 Transparanter over subsidie inwonersinitiatieven

De wethouder heeft toegezegd om de voorstellen uit de motie over te nemen. Met deze toezegging is de motie ingetrokken.

Gepubliceerd op 24-11-2020 - Laatst gewijzigd op 22-04-2021