Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-04-02 – Schoon Schip

In het voorstel van het college staat om het rentetarief voor sociale kredieten bij de GKB voor inwoners van Steenwijkerland te verlagen van 14% naar op 5%. Dit hoge rentepercentage op kleine kredieten zijn nodig om de ervoor kosten te dekken. Des te lager het bedrag des te hoger het rentetarief. Een tarief van 14% op een krediet van € 500,- bedraagt € 70,- en is volgens ons nauwelijks kostendekkend. Kwijtschelding is een veel socialere optie wat D66 betreft.

D66 vindt dat de sociale kredietverlening een complex en duur stelsel is. Eind 2018 bedraagt het uitstaande krediet bij de GKB € 454.099,82. Deze schulden zijn gemaakt door een doelgroep die het financieel al zwaar genoeg heeft. Wat zou het dan ook een ruimhartig gebaar zijn als we deze schulden aflossen, helemaal wanneer de kosten van de sociale krediet- en hulpverlening hoger zijn dan de schuld zelf. D66 roept hiertoe op in een motie.

Draagt het college op:

  • een vergelijking te maken van de gemeentelijke kosten voor (a) het kwijtschelden van de schuld van de cliënt en (b) de huidige kosten voor de sociale kredietverlening (inclusief overhead en handlingskosten);
  • de rekenkamercommissie tevens onderzoek te laten doen naar deze kosten;
  • wanneer kwijtschelding goedkoper blijkt dan de huidige methode, tot kwijtschelding over te gaan;
  • het voorstel tot kwijtschelding en/of de vergelijking binnen drie maanden aan de raad voor te leggen

Lees meer in de motie hierover.

Motie 2019-04-02 – Schoon Schip 

 

Gepubliceerd op 02-04-2019 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021