Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-11-13 Informatievoorziening regionale besluitvorming

Tijdens de begrotingsvergadering heeft D66 een tweetal moties ingediend. Deze moties zijn gericht op het versterken van onze lokale democratie. Er zijn namelijk veel regionale samenwerkingsverbanden, waarbij het beleid en de begrotingen een steeds grotere invloed hebben. De regionale besluitvorming hierover is niet altijd even helder. In dit persbericht kun je er meer over lezen.

De besluiten die in de regio genomen worden door deze samenwerkingen democratisch gelegitimeerd zouden moeten zijn. Het is niet altijd duidelijk voor raadsleden wanneer en hoe zij invloed hebben op regionaal beleid, overzicht ontbreekt. Daarom doen wij de volgende oproep.

Verzoekt het college en de raad om:

  • Met ingang van 2019 een jaarlijks overzicht te geven van de planning en control cyclus van Regionale samenwerkingen
  • Een overzicht van de momenten waarop de raad invloed kan hebben op een manier zodanig dat deze beter inzichtelijk gemaakt is voor raadsleden.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 2018-11-13 Informatievoorziening regionale besluitvorming

Deze motie is verworpen

Gepubliceerd op 13-11-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021