Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-01-22 – Publiek-Private Samenwerking participatiewet

De IGSD vraagt 972.000 extra voor het plan van aanpak. Wanneer je geld vraagt, of het nou veel is of weinig of het nou extra is of niet, moet je je plan goed onderbouwen. Dit wil men zelf oplossen met jobcoaches, in plaats van echt samen te werken met het bedrijfsleven. We willen een Publiek-Private Samenwerking.

Het huidige plan van het college overtuigt helemaal niet. Zeggen “We gaan door op dezelfde grote voet, want het heeft ooit gewerkt.” is geen onderbouwing. De coalitiepartijen zeggen dat ze vertrouwen in het plan hebben, maar leggen niet uit waarom. Blind vertrouwen dus. Daarom dient D66 samen met CDA, CPB en GroenLinks een motie in voor een beter plan.

Verzoekt het college om:

  • het huidige plan van aanpak van de IGSD voor de jaren 2020-2022 aan te passen samen met het Ondernemersplatform Steenwijkerland, de NoordWestGroep, de Business Club Steenwijkerland, Kringloopwinkels Steenwijk e.o. en andere grote spelers die zorgen voor leerwerkplekken, werkervaringsplekken of werk. Zodanig dat deze partijen niet alleen ambities mogen uitspreken maar ook invloed krijgen op de manier waarop dit aangepakt wordt;
  • het Harrie Helpt-project zo snel mogelijk actief te introduceren bij werkgevers en te zorgen voor financiële ondersteuning van dit project;

Lees meer in de motie hierover.

Motie 2019-01-22 – Publiek-Private Samenwerking participatiewet

Deze motie is unaniem aangenomen in de raad.

Gepubliceerd op 23-01-2019 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021