Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2021-04-21 oplossing afvalcontainers Steenwijk binnenstad

Eerder dit jaar heeft D66 vragen gesteld over grote afvalcontainers in Steenwijk. Deze zijn in grote getale permanent geplaatst op de openbare grond. Dat is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan. Sinds dat OPA in Steenwijk gestopt is het met het ophalen van oud-papier, zijn hier ook nog extra papiercontainers bij gekomen. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van afval, maar deze ontwikkeling is wat ons betreft ontsierend in het straatbeeld. Daarvoor zoeken we naar een oplossing.

De CPB heeft naar aanleiding van een inspreker hiervoor een motie opgesteld om dit op te lossen met ondergrondse afvalcontainers. Deze motie dienen wij mede in, aangezien ze een logisch vervolg zijn op de vragen die we gesteld hebben. In de beantwoording gaf het college aan dat er ingezet zou worden om deze containers te camoufleren. In de politieke markt van 13 april heeft Thom de Vries dit een vorm van struisvogelpolitiek genoemd. Het camoufleren is immers geen oplossing, want het probleem blijft bestaan. In deze motie lossen we het op door in een pilot én door overleg met ondernemers deze containers te laten verdwijnen.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 21-04-21 oplossing afvalcontainers binnenstad Steenwijk

De motie is aangenomen met 21 stemmen voor (D66, CPB, VVD, CDA, BGL, CDA, GroenLinks)
en 5 stemmen tegen (PvdA).

Steenwijker Courant 22-04-2021 – motie aangenomen: proef met ondergrondse containers Steenwijker binnenstad

Gepubliceerd op 21-04-2021 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021