Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-11-13 – Conferentie regionale democratie

Tijdens de begrotingsvergadering heeft D66 een tweetal moties ingediend. Deze moties zijn gericht op het versterken van onze lokale democratie. Er zijn namelijk veel regionale samenwerkingsverbanden, waarbij het beleid en de begrotingen een steeds grotere invloed hebben. Een regionale conferentie organiseren zou uitkomst bieden.

De besluiten die in de regio genomen worden door deze samenwerkingen democratisch gelegitimeerd zouden moeten zijn. Het is niet altijd duidelijk voor raadsleden wanneer en hoe zij invloed hebben op regionaal beleid, overzicht ontbreekt. Daarom doen wij de volgende oproep.

Verzoekt het college om:

  • In samenspraak met de griffie contact op te nemen met de gemeenten binnen regio IJsselland, zijnde Steenwijkerland, Kampen, Zwartewaterland, Staphorst, Zwolle, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Olst-Wijhe, Raalte, Deventer en provincie Overijssel om samen in 2019 een regionale conferentie te organiseren met als thema regionale democratie, dat tot doel heeft ontwikkeling van en besluitvorming over de gewenste processen die tot een sterke regionale democratie leiden.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 2018-11-13 – Conferentie regionale democratie

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig steun.

Gepubliceerd op 13-11-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021