Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2021-03-30 Aankoop perceel Tukseweg 136

De situatie in Tuk rondom de wijziging van het bestemmingsplan is complex.
Bestemmingsplannen beoordeel je op grond van inhoudelijke en planologische argumenten. In de discussie rondom dit onderwerp zien we in de raad ook andere argumenten voorbij komen. Inwoners en eigenaar van de grond lijken niet tot overeenstemming te komen. D66 stelt daarom voor in de motie om over te gaan tot aankoop van perceel Tukseweg 136 en hoopt hiermee de situatie op te lossen.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 21-03-30 Aankoop perceel Tukseweg 136

Deze motie kon op moment van indienen niet rekenen op steun van de raad en is daarom ingetrokken.

Gepubliceerd op 30-03-2021 - Laatst gewijzigd op 05-08-2021