Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-04-02 – Quick Scan Lokale Democratie

Het democratische gehalte van de lokale politiek moeten we goed blijven bewaken. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft samen met het ministerie van BZK een tool ontwikkeld om snel te kijken hoe de situatie in de gemeentes is. Dit is de Quick Scan Lokale Democratie .

Deze Quick Scan geeft:
– inzicht in de werking van jullie lokale democratie
– inzicht en wensen en oordelen van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en inwoners
– overzicht van de belangrijke en verschillen tussen alle betrokkenen
– tips en suggesties voor mogelijke verbeteringen

D66 vindt het belangrijk dat we eens de balans opmaken en deelnemen aan deze Quick Scan. Daarbij is het tevens zo dat de eerste 50 gemeenten hier kosteloos gebruik van kunnen maken. Een gouden kans.

Verzoekt:

  • de raad, college en organisatie medewerking te verlenen aan de Quick Scan Lokale Democratie
  • de griffie dit te begeleiden en Steenwijkerland hiervoor aan te melden

Lees meer in de motie hierover.

Motie 19-04-02 Quick Scan Lokale Democratie

Gepubliceerd op 02-04-2019 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021