Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Leven Lang Leren

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over de kansen om mee te doen in de Regio Zwolle en de stuurgroep Leven Lang Ontwikkelen.

Verzoekt het college om:

  1. Als kartrekker die draagvlak heeft, over budget kan beschikken, de subsidiemogelijkheden kent, continuïteit kan bieden, communicatie kan verzorgen en boven de partijen staat, de genoemde doelgroepen actief te benaderen deel te nemen aan beschikbare en nog te ontwikkelen programma’s.
  2. Te participeren in de stuurgroep Leven Lang Ontwikkelen.
  3. Lokale ondernemers, de sociale dienst en de onderwijsinstellingen in Steenwijkerland bijeen te brengen om vanuit hun eigen individuele- én het gezamenlijk belang mee te denken over inhoud en aanpak.
  4. de Raad op 1 november 2018 te informeren over de voortgang op dit onderwerp.

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Leven Lang Leren

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021