Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Fietsen binnenstad Steenwijk

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over de fietsen in de binnenstad van Steenwijk met als uitgangspunt:

Verzoekt het college om:

  1. op zo kort mogelijke termijn met oplossingen te komen om het parkeren van fietsen op en rond de markt in Steenwijk te voorkomen en het aantal parkeervoorzieningen voor fietsers uit te breiden;
  2. te onderzoeken op welke wijze de verkeersinfrastructuur zodanig is aan te passen zodat snelle en veilige routes voor fietsers ontstaan (zgn. rode lopers) van en naar het winkelgebied, scholen en openbaar vervoer in Steenwijkerland.

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Fietsen binnenstad Steenwijk

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021