Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – warmte

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over het samenwerken aan deze uitdaging met partners zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Verzoekt het college om:

  1. de raad binnen drie maanden na heden te informeren over de status van dit warmteplan en de raad geïnformeerd te houden over de geactualiseerde status van het warmteplan,

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – warmte

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021