Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – visualisatie

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over het maken van een overzichtskaart waarop te zien is waar het beste wind- of zonne-energie opgewekt kan worden.

Verzoekt het college om:

  1. Een overzichtskaart te maken van Steenwijkerland al dan niet in samenwerking met andere belanghebbenden, zoals G 1000 teams, netbeheerders, energiemaatschappijen, provincie, woningcorporaties, waterschappen, etc. om aan te geven waar het beste grootschalige wind- of zonne-energie opgewekt kan worden en hoe energie via centrale systemen aan de inwoners geleverd kan worden. Zodat de bewoners visueel meegenomen kunnen worden in de veranderingen

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – visualisatie

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021