Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – samenwerken

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2019-2022 heeft D66 een aantal moties ingediend. Waarom? Het college kiest ervoor om met een ‘beleidsarme’ perspectiefnota te komen, aangezien het college onvoldoende tijd heeft gehad om hier plannen voor te maken. Die ideeën heeft D66 wel. Daar hebben wij een aantal voorstellen voor, want nu geen plannen maken en stilzitten is voor D66 geen optie.

Deze motie gaat over het samenwerken aan deze uitdaging met partners zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Verzoekt het college om:

  1. Om lokaal, regionaal en landelijk de samenwerking te zoeken en zo snel mogelijk met een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Voorts de raad binnen drie maanden na heden te informeren over de samenwerking en geïnformeerd te houden,

Lees meer in de gehele motie hierover.

Motie 2018-07-10 Duurzame energie – samenwerken

Deze motie is verworpen.

Gepubliceerd op 11-07-2018 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021