Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2020-05-26 Integraal opnemen zoekgebieden

Het concept-bod RES is een gezamenlijk bod voor de gehele regio. Daarin wordt gesproken over verschillende zoekgebieden voor de opwekking van energie. D66 vindt het daarom een goed plan om deze zoekgebieden gezamenlijk vast te stellen. Dat geeft duidelijkheid en kan goed aansluiten op de mogelijkheden van de energie-infrastructuur.

Roept op:

  • in de definitieve bod RES concrete zoekgebieden aan te wijzen
  • bij het aanwijzen van deze zoekgebieden als regio gezamenlijk te kijken naar de meest kansrijke locaties;
  • daarbij expliciet rekening te houden met de meest gunstige ligging en verdeling van de energie-infrastructuur.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 20-05-26 Integraal opnemen zoekgebieden – RES

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig draagvlak.

Gepubliceerd op 27-05-2020 - Laatst gewijzigd op 19-04-2021