Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie 2019-07-09 Warmtetransitie

Vanwege de warmtetransitie staat in de perspectiefnota genoemd dat huishoudens en bedrijven van het gas af moeten. Het lijkt ons niet verstandig om huishoudens en bedrijven van het gas los te koppelen nu het bestaande gasnetwerk geschikt is voor groengas. Daarnaast zijn er nog geen haalbare alternatieven zijn voor (collectieve) warmtevoorziening. Deze motie is samen ingediend met de CPB.

Draagt het college om:

  • te onderzoeken wat de kansen zijn voor groengas voor alle woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed in de gemeente Steenwijkerland. Dit om de transitie naar 2050 succesvol te laten slagen.

Lees meer in de motie hierover.

Motie 19-07-09 Warmtetransitie

Deze motie is ingetrokken wegens te weinig draagvlak.

Gepubliceerd op 09-07-2019 - Laatst gewijzigd op 19-04-2021