Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Collegeprogramma Verantwoord Anders 2014-2018

Dit collegeprogramma Steenwijkerland geeft onze politieke ambities aan. Hierin staan de hoofdlijnen en de richting die wij kiezen. Wij willen dit programma de komende periode uitwerken in goede samenspraak met de raad en de Steenwijkerlandse samenleving.

We willen met hen in gesprek om het beeld van onze maatschappelijke opgaven te delen, zodat we onze keuzes kunnen uitleggen en betrokkenheid en initiatieven te stimuleren. Met de opbrengst van deze gesprekken werken we dit collegeprogramma bij de Perspectiefnota 2015-2019 verder uit in concrete doelen en activiteiten voor de komende periode.

De coalitie in Steenwijkerland wordt gevormd uit vier partijen. BGL, CDA, CPB en D66 zullen de komende vier jaar een college gaan vormen. De nieuwe coalitie wil werken aan een gemeentebestuur dat zaken verantwoord anders aanpakt. Op basis van die wens en de behoefte aan brede steun in de raad hebben we elkaar gevonden.

Wij willen ons gaan inzetten voor een gemeente die daadkracht toont. Daarnaast voor een gemeente die dicht bij de mensen staat, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij willen een bestuur dat bewoners centraal stelt en ruimte biedt voor initiatieven vanuit de bevolking. Een bestuur dat oog heeft voor de belangen van de kernen en voor de mogelijkheden van de gemeente in groter verband. Dieke Frantzen zal komende periode als wethouder aan de slag gaan namens D66.

Lees hieronder het Collegeprogramma Steenwijkerland.

Gepubliceerd op 02-09-2014 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021