Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement 2020-11-03 Unilocatie Steenwijk Voortgezet Onderwijs

Het huidige plan van het college is om het Voortgezet Onderwijs op twee locaties voort te zetten. D66 kiest vóór een Unilocatie in Steenwijk voor het Voortgezet Onderwijs. Dit is ook de wens van het onderwijs zelf. Aangezien dit plan duurder is dan het twee-locatie-model, wil het college dit niet aangezien ze de financiering niet kon vinden. D66 heeft hier wel een oplossing voor gevonden!

Waarom de unilocatie?

Kinderen gaan tot hun twaalfde levensjaar naar een basisschool in de buurt. Daarna scheiden hun wegen en komen die wegen amper meer bij elkaar. Door onderwijsvormen te concentreren op één locatie laat je kinderen veel langer samen opgroeien. Samen opgroeien betekent dat je meer begrip krijgt voor de verschillen tussen elkaar. Daardoor zijn en blijven kinderen tot in hun volwassenheid beter in staat om bruggen te slaan door overeenkomsten te zoeken in plaats van de verschillen te vergroten. De vo-scholen pleiten voor een unilocatie op de locatie Lijsterbesstraat. Wij zijn van mening dat de schoolbesturen in hun pleidooi gevolgd moeten worden, omdat zij het beste voor hebben met de onderwijs en opgroeimogelijkheden en dus met de toekomst van de schoolgaande kinderen in onze gemeente. Helemaal, aangezien dit een investering is die je doet voor de komende 40 jaar.

Hoe zit het met de kosten?

De meerkosten van de unilocatie bedragen zo’n € 300.000 structureel. De dekking die wij hiervoor vinden, ligt in het verhogen van de toeristenbelasting. In de collegeprogramma’s wordt veel geld uitgegeven aan toerisme, maar er wordt een geringe bijdrage aan de toeristen gevraagd. Op dit moment is dat slechts €1,10 voor een overnachting, terwijl de gemeentelijke investeringen enorm zijn. D66 vindt dat onze inwoners hier niet voor op hoeven te draaien. De meeste Steenwijkerlanders willen géén toeristen erbij.

Door deze investeringen is het nu niet mogelijk om te investeren in goed onderwijs voor onze jeugd. Zij zijn de toekomst. Daarom stelt D66 voor in dit amendement om de toeristenbelasting te verhogen naar € 1,60. Hierdoor ontvangt de gemeente jaarlijks de benodigde €300.000 voor het realiseren van de unilocatie.

Lees meer in het amendement hierover: 👇

Amendement 2020-11-03 Unilocatie Voortgezet Onderwijs

Dit amendement is verworpen. Alléén D66 stemde voor.

Gepubliceerd op 10-11-2020 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021