Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement 2019-02-12 Bidbook Land van Weerribben en Wieden

Bij het indienen van het bidbook voor een regiodeal ontbrak visie. Laat ons dat niet nog eens overkomen.

Daarom is het voorstel van D66 om in een politieke markt de contouren te bespreken hoe we vanuit onze regio in samenwerking met andere gemeenten en partijen uit onderwijs en bedrijfsleven in kunnen zetten op Brede Welvaart. Een sterk en inhoudelijk debat in de raad.

Daarna hoeft er slechts een plan van twee pagina’s te komen, waarin uitgelegd wordt hoe wij gaan zorgen voor Brede Welvaart. Het college wil geen nieuw plan indienen bij het rijk en daar moet de raad kennis van nemen. Dit amendement is om beslispunt één te vervangen en juist in te zetten op een goed plan.

Lees meer in het amendement hierover:

Amendement 2019-02-12 Bidbook Land van Weerribben en Wieden

Dit amendement is ingetrokken wegens te weinig steun.

Gepubliceerd op 12-02-2019 - Laatst gewijzigd op 08-04-2021