Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Motie 2019-11-26 Vrijwilligersvergoeding commissies

  In Steenwijkerland zijn verschillende commissies. De leden kunnen presentiegeld ontvangen en onkosten declareren. Het presentiegeld is een brutovergoeding. Deze moet worden opgenomen in de aangifte Inkomstenbelasting. Hierdoor kunnen inwoners met een uitkering / laag inkomen gekort worden. D66 met GroenLinks willen onderzoeken of het anders kan.

  • Gepubliceerd op 27 november 2019
 • Motie 2019-07-09 Warmtetransitie

  Vanwege de warmtetransitie staat in de perspectiefnota genoemd dat huishoudens en bedrijven van het gas af moeten. Het lijkt ons niet verstandig om huishoudens en bedrijven van het gas los te koppelen nu het bestaande gasnetwerk geschikt is voor groengas. Daarnaast zijn er nog geen haalbare alternatieven zijn voor (collectieve) warmtevoorziening. Deze motie is samen…

  • Gepubliceerd op 9 juli 2019
 • Motie 2019-07-09 Onderzoeksjournalistiek

  Ruimte voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Maar de controlerende taak is erg belangrijk. In Steenwijkerland vindt er nog niet of nauwelijks onderzoek plaats naar (de effecten van) gemeentelijk beleid. Daarom roept D66 daar toe op in deze motie.

  • Gepubliceerd op 9 juli 2019
 • Motie 2019-04-02 – Quick Scan Lokale Democratie

  Er is nu een Quick Scan beschikbaar om inzicht te krijgen in de werking van de lokale democratie. D66 vindt het belangrijk dat we eens de balans opmaken en deelnemen aan deze Quick Scan. Een gouden kans.

  • Gepubliceerd op 2 april 2019
 • Motie 2019-04-02 – Schoon Schip

  Het college stelt voor om het rentepercentage op sociale kredieten van 14% naar 5% te verlagen. Er staat € 454.099,82 open aan schulden, bij een doelgroep die het financieel al zwaar genoeg heeft. D66 stelt een ruimhartig gebaar voor: kwijtschelding.

  • Gepubliceerd op 2 april 2019
 • Motie 2019-01-22 – Publiek-Private Samenwerking participatiewet

  Het huidige plan van aanpak van de IGSD is niet helder en er wordt om veel extra mensen gevraagd. Samen met andere oppositiepartijen hebben we deze motie geschreven, omdat dit plan beter moet. We willen het bedrijfsleven meer betrekken bij de participatiewet en o.a. inzetten op de Harrie Helpt methode.

  • Gepubliceerd op 23 januari 2019