Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2 publicaties gevonden.

  • Amendement 2019-05-21 Weidevogelgebied

    D66 heeft daarom dit amendement opgesteld voor beleid Zon op land, waarbij de gebieden 4a en 4b uitgesloten worden voor plaatsing zonnepanelen omdat wij vinden dat je daarvoor geen weidevogelgebied, karakteristiek cultuurlandschap met bebouwing en biodiversiteit moet opofferen als het ook op andere plaatsen kan.

    • Gepubliceerd op 11 juli 2019
  • Amendement 2019-02-12 Bidbook Land van Weerribben en Wieden

    Bij het indienen van het bidbook voor een regiodeal ontbrak visie. Laat ons dat niet nog eens overkomen. Daarom is het voorstel van D66 om in een politieke markt de contouren te bespreken hoe we vanuit onze regio in samenwerking met andere gemeenten en partijen uit onderwijs en bedrijfsleven in kunnen zetten op Brede Welvaart.

    • Gepubliceerd op 12 februari 2019